302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx

男性养生:男人一生必吃的五种食物

2013-05-09 09:48:52  来源:家庭医生在线

\

  1、深海鱼——少中风

  男人罹患高脂血症、中风的年龄层正逐渐降低,而深海鱼中的欧米伽-3脂肪酸可以阻止血液凝结、减少血管收缩、降低甘油三酯等,对心脏血管特别有益。美国心脏病协会(AHA)建议,富含欧米伽-3脂肪酸的鱼包括鲭花鱼、秋刀鱼、石斑鱼、鲑鱼等,可以替换着吃,不过要记住一星期应至少吃两次鱼。

责任编辑: 小麦
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx
302 Found

302 Found


nginx